สารคดี คืออะไร หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อน วันนี้เรามีคำตอบ สารคดี คำว่า สารคดี หากแยกคำแล้วแปล ก็จะได้ความว่า สาร คือว่า สำคัญ คดี คือว่า เรื่อง หากแปลรวมกันก็ซึ่งก็คือ […]